กิจกรรม แชลเลนจ์เดย์

กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์
นักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ร่วม กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์ กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา 
30 พฤษภาคม 2561 ณ ลานหน้าอำเภอท่าตะโก

Visitors: 6,722