ประชุมขยายผลเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3

ประชุมขยายผลเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3  
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561
ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Visitors: 6,722