- ผ่านการสอบ โครงการเยาวชนเอเอฟเอส

               

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่นักเรียนผ่านการสอบผ่านการคัดเลือก ตัวจริง
โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ระยะ 1 ปี 

รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562 -2563)  เขต นครสวรรค์ 

 --------------------------------- 

        1. นางสาวกมลวรรณ  เหี้ยมหาญ  ม.5/1    ประเทศบราซิล

2. นายฉัตริน สุขอิ่ม ม.5/5   สาธารณรัฐ โคลอมเบีย

 

Visitors: 6,722