ครูนิพาดา วิสิทธิเขตร์

 

 

 

 

ครูนิพาดา วิสิทธิเขตร์  ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
 
จัดการเรียนการสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Visitors: 6,722