ประชาสัมพันธ์ 2560 (น.3)

 • มิถุนายน
  ท.พ.ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 • โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ยินดีต้อนรับ ครูจีน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
 • มิถุนายน
  ประเมินครูผู้ช่วย

  ผอ.จันทร์ เพ็ชรยิ้ม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย ร่วมประเมินครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
  ณ ห้องประชุมศูนยฺ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

 • โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จัดพิธียกเสาเอก อาคารเรียนใหม่ แบบ 318 ล./55-ก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
 • ร่วมพิธีวางดิน งานศพคุณย่าเฮียง แซ่คูส่งวัฒนา

  ผอ.จันทร์ เพ็ชรยิ้ม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางดิน งานศพคุณย่าเฮียง แซ่คูส่งวัฒนา
  มารดา รองฯปิยะชัย ส่งวัฒนา รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าตะโก
  อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ วัดสามัคยาราม
 • พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560

  นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
  เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
 • พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร

  นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
  ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลีเพื่อการศึกษา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
 • นิเทศเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
  นิเทศเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  โดย ศน.วรรณวิภา สมรภูมิ และ ศน.ปิยพร ชุมจันทร์
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม


Visitors: 6,723